Moslims

De ene moslim is de andere niet

Elk jaar staan de Truiense leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap aan de kerkdeuren van de federatie om er na de eucharistieviering van Kerstmis bloemen uit de delen aan de kerkgangers. Hun slogan? "Liefde voor iedereen, haat voor niemand". Duidelijker kan niet.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een islamitische gemeenschap in Sint-Truiden. Elk jaar bij Kerstmis staan ze aan de kerkdeuren in onze stad en dorpen om de gelovigen hun boodschap over te brengen. De meeste Ahmadiyya moslims in België zijn Pakistaanse politieke vluchtelingen omdat ze door de overheid vervolgd worden omwille van hun geloof. Velen zijn ook gewoon in België geboren of geïmmigreerd. Het zijn dus niet altijd vluchtelingen. De gemeenschap leeft sterk in Sint-Truiden.  De Belgische Ahmadiyya-moslims doen ook veel voor de gemeenschap. In elk gemeente worden er projecten georganiseerd om bvb. de stad schoon te maken, geld in te zamelen voor mensen in nood via bvb. Kom op tegen Kanker. De Truiense moslims maken de stad proper op elke eerste zondag van januari. Maar ook aan en zelfs in de kerk vinden we ze terug. Ik herinner me nog hun indringende boodschap bij de start van het voorbije Trudojaar in de OLV-kerk. Maar misschien nog duidelijker voor de (gelovige) bevolking is hun actie waarbij ze aan de kerkgangers bij het verlaten van de Kerst-mis een bloem aanbieden. Zomaar. Met hun wensen voor de feestdagen en hun boodschap waarin in feite tweemaal hetzelfde staat: "LIEFDE VOOR IEDEREEN. HAAT VOOR NIEMAND", Niet slecht gezien: als je het eerste zinnetje niet snapt, dan begrijp je misschien het tweede.

De actie en de boodschap laat een andere vorm van moslims zien. Niet  die verwerpelijke soort die aanslagen pleegt, onschuldigen vermoordt en daarna hun proces met alle middelen boycot. Niet de volgelingen van de al even verwerpelijke Ayatolla's in Iran of de taliban die van Afghanistan een schurkenstaat maken. Niet de achterlijke emirs van Qatar die van het voetbal hun eigen propagandamachine maakten zoals Hitler met zijn Olympische Spelen, met bloed van moderne slaven aan hun handen. Niet zoals in zoveel landen waar islam meer politiek dan geloof is. 

Het zou echter een tragische vergissing zijn als de Westerse publieke opinie die criminelen gelijkstelt aan de meerderheid van de bevolking aldaar. Dat zou hetzelfde zijn alsof de wereld uit de daden van de CCC zou afgeleid hebben dat alle Belgen terroristen zijn, dat Ierse katholieken en protestanten allemaal moordenaars zijn. Wat wel tragisch is, is het feit dat dit precies is wat de terroristen willen. Zij willen een wig drijven tussen het Westen en de moslimwereld. Zij willen ook dat hun kijk op de zaken erkend wordt als enige juiste - wat door de moslimwereld ondubbelzinnig verworpen wordt, alhoewel niet steeds even hardnekkig.

Niet de Russische soldaten, die deze avond op het nieuws gezegend werden door een duistere pope, zijn schuldig. Wel die pope, die de soldaten wijs maakt op bevel van die andere oorlogsmisdadiger uit Moskou, dat ze voor een of andere goddelijke taak gaan sterven.

Geef mij dan de Ahmadiyya Moslims met hun bereidheid te assimileren in onze gemeenschap, die onze maatschappij, hoe imperfect die ook is, nemen zoals ze is en proberen hun boodschap van vrede te verkondigen zoals het kerstekind nu al 2022 jaar doet, lang voor er katholieken, moslims, orthodoxen en pseudo-communisten op deze wereldbol de dienst uitmaakten.