Wens je te reageren, laat niets je weerhouden, met inachtneming van de  regels van goed fatsoen.