Na 1372 jaar valt het doek over de zondagsmis.

 

In het “Jaar des Heeren” 650 kwam de H. Trudo vanuit Sarchinium naar Zepperen, op bedevaart naar de H. Genoveva en om raad te vragen aan bisschop Remaclus die regelmatig resideerde in ons dorp.

Hij was ook erg boos omdat losbandige jongeren te paard “niet alleen bij de onzen maar ook bij een groot aantal van onze leken” van die bedevaartstocht een circus maakten, schrijft de auteur in de Gesta Abbatum Trudoniensis. Tijdens de kruisdagen trok Trudo met zijn gezelschap naar Zepperen, Brustem en Melveren, maar deze processies “ontaardden als het ware in militaire excursies en uitgelaten esbattementen van wufte jongeren.

Dat alles om te vertellen dat dit de allereerste schriftelijke vermelding is van “Zepperen”, waar er toen al een bedevaartsoord was en waar de bisschop van Tongeren regelmatig resideerde. Een niet onbelangrijk dorp dus!

Dat is dit (voor wat er nog van rest) jaar welgeteld 1372 jaar geleden. Gerekend aan minimum één zondagsmis per week -het waren er vele eeuwen zelfs twee- komen we aan 71.344 zondagsmissen.

Omstreeks 1150 bouwden de dorpelingen een nieuwe houten kerk met een stenen verdedigingstoren die er nog steeds staat. De houten kerk brandde af en werd vanaf 1430 vervangen door een prachtig gotisch exemplaar waar we niet fier genoeg kunnen op zijn.

Maar … op zondag 25 december 2022, op kerstdag om 11.00 uur, kwam een priester uit Sint-Truiden, niet Trudo, er de allerlaatste zondagsmis uit de Zepperse geschiedenis opdragen. De kerk kampt al langer met personeelsproblemen en blijkbaar behoort Alken nu ook tot het werkdomein van de Trudofederatie, vandaar …

De zondagsmis wordt vervangen door een zaterdagavondmis, een ersatzoplossing want dat kan nooit een hoogmis worden. Die zaterdagavond mis was al een tweeslachtige uitvinding van de postconciliaire kerkgeschiedenis om de ontkerkelijking te stoppen en deed me er in die tijd al ertoe besluiten dat een mis op maandag of donderdag evenveel waarde had als een zondagsmis, blijkbaar.

De beslissing van de hogere kerkelijke hiërarchie doet wel andere vragen rijzen. Hoelang gaat die zaterdagsmis het uitzingen? Wat moet er gebeuren met het cultureel erfgoed dat onze kerk toch is? Gaat de Kerk het priestertekort eindelijk eens op een creatieve en afdoende manier oplossen? Of heeft de Kerk de handdoek in de ring gesmeten en hopen de oude krokodillen in Vaticaanstad op een mirakel? Ik hou mijn hart vast voor zoveel onzekerheid: willen we eens pronostikeren wanneer de allerlaatste mis in Zepperen gecelebreerd zal worden?