Fruitdichter gezocht

Keizerlijke Commanderie op zoek naar Haspengouws fruitdichter

De ambtsperiode van fruitdichter Margot Delaet zit erop. Dat maakt dat de Keizerlijke Commanderie op zoek is naar nieuw poëtisch talent om gedurende de volgende twee jaar de taak van fruitdichter(es) op zich te nemen. Hij of zij wordt dan de achtste in de rij na Boudewijn Knevels, Jan Goffa, Jolien Bruninckx, Anja Luyten, Sandra Maes, Geert Vanspauwen en Margot Delaet.

Om de twee jaar stelt de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie een fruitdichter aan. Waarom een fruitdichter? Omdat het de bedoeling is van de Keizerlijke Commanderie het Haspengouws fruit niet alleen te promoten via de gewone commerciële kanalen, maar ook via de kunst, de kunst van het koken, de kunst van het fotograferen, de kunst van het tekenen, de kunst van het woord.

“Je bent 18 jaar of ouder? Je wil een engagement aangaan om gedurende twee jaar eenmaal per maand een (of meer als je wil) fruitgedichten te verzinnen? Je bent bereid, als dat mogelijk is, de Commanderie te vereren met uw poëzie op officiële activiteiten zoals het bezoek aan het koninklijk paleis, de bloesemzegening, het jaarlijks kapittel? Je houdt van Haspengouw en het fruit? Stuur me dan je poëtische ontboezemingen”, zegt maarschalk en ondervoorzitter Geert Vanspauwen van de Keizerlijke Commanderie

Schrijf dus maximaal drie gedichten over Haspengouw of het Haspengouws fruit, op rijm of niet. Stuur je gedichten naar vanspauwen_geert@hotmail.com. Een jury zal de ingestuurde gedichten beoordelen en de bekroonde dichter(es) contacteren. Op 17 februari 2024, tijdens het jaarlijks plechtig kapittel zal de winnende dichter aangesteld worden in haar of zijn ambt.

Wat staat hier tegenover? Een geldprijs van 500 euro en een uitgave in de vorm van een dichtbundel van je fruitgedichten samen met de voorgaande fruitdichter.

Stuur dus je gedichten voor het einde van het jaar naar maarschalk Geert Vanspauwen, en misschien wordt jij de achtste fruitdichter die de Keizerlijke Commanderie moet helpen over haar 50ste verjaardag in 2025 heen te tillen.

Meer indo: Geert Vanspauwen, 011/784371, vanspauwen_geert@hotmail.com, www.keizerlijke-commanderie.be