John F Kennedy

Een laan aan weerszijden van de Expressweg 

 

De Luikersteenweg en de Tongersesteenweg worden verbonden door de N80, de Expressweg die begint in Bevingen en loopt tot in Hasselt, in de vroege jaren ’70 het schaamlapje voor een gebrekkige ontsluiting van Sint-Truiden naar een autowegverbinding. Aan weerszijden van dit stukje expressweg loopt een ventweg, en die kreeg de naam Kennedylaan: de vermoorde Amerikaanse president kreeg dus twee lanen voor de prijs van één. 

 

De N80 werd grotendeels aangelegd in de periode tussen 1830 en 1850. In die periode is het wegvak Namen - Hannuit en het wegvak Hasselt - Sint-Truiden geopend voor het verkeer. Tussen 1850 en 1880 volgde het wegvak tussen Hannuit en Sint-Truiden, waarmee de weg doorgaand te berijden was tussen Hasselt en Namen. Vermoedelijk in de jaren 70 is het wegvak tussen Hasselt en Sint-Truiden aangelegd als expressweg, die van nabij oude route volgde van de huidige N722. Parallel bleef de Hasseltsesteenweg het alternatief. De totale lengte van de N80 bedraagt 66,5 km. 

In Sint-Truiden loopt de N80 quasi langs de rand van het stadscentrum, belangrijke grond om bedrijven en handel een plaats te bieden. Maar dergelijke bedrijven tegen een vierbaansweg, dat was verkeerstechnisch uit den boze, dus kwam er aan weerzijden een ventweg tussen de Luiker- en Tongersesteenweg die zowel links als rechts de naam Kennedylaan kreeg, met twee complexen aan elke zijde: aan de ene kant de Delhaize, aan de andere kant het Neven-complex. 

 

JFK 

Wie was deze Kennedy? President John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) werd door zijn aanhangers  ook wel JFK genoemd. Kennedy is vooral populair geworden door zijn optreden tijdens de Cuba-crisis, zijn sociaal beleid en de charme en zijn echtgenote Jacky Kennedy. 

In 1953 stapte John F. Kennedy in het huwelijksbootje met Jacqueline Lee Bouvier (1929-1994), alias ‘Jacky’. Samen kregen ze drie kinderen: Caroline in 1957, John in 1960 en Patrick in 1963. Patrick overleed enkele dagen na de geboorte. Kennedy was een charmeur en hield er tijdens zijn huwelijk met Jacqueline meer dan één vriendin op na. Zo dook hij in het Witte Huis geregeld met naakte vrouwen het zwembad in, uiteraard als Jacky afwezig was. Onder zijn naar minstens 13 maîtresses bevonden zich de actrices Marlène Dietrich, Angie Dickinson en Marilyn Monroe, maar ook Pamela Turnure – zij was de secretaresse van zijn vrouw Jackie -, Mary Meyer en de stripster Blaze Starr, als we de gespecialiseerde pers mogen geloven. Clinton werd 50 jaar later voor veel minder aan het kruis genageld door de Amerikaanse politiek. Maar het zegt veel over “the American way of life”: vaak schijnheilig naar de buitenwereld toe maar nog vaker verdorven achter de schermen. 

 

Ich bin ein Berliner 

De buitenlandse politiek van John F. Kennedy stond in het teken van tactvol omgaan met de spanningen van de Koude Oorlog, zoals de Vietnamoorlog  (vanaf 1957), de bouw van de Berlijnse Muur in augustus 1961 en de Cubacrisis van oktober 1962. Verder probeerde Kennedy stappen te maken – of, beter gezegd: kilometers – in de space race met de Sovjet-Unie, die uiteraard niet verloren mocht worden: de Amerikanen waren wel tweede in de ruimte maar zouden het eerst op de maan rondhuppelen.. 

Kennedy wist als sterke persoonlijkheid in zijn buitenlands-politieke aanpak precies hoe hij via de televisie en in speeches zijn boodschap kon overbrengen op de massa, net als Obama. Wereldberoemd is hij geworden door zijn inauguratiespeech, en nog beroemder door zijn befaamde “Ich bin ein Berliner”-toespraak, op 26 juni 1963 gehouden in West-Berlijn, 22 maanden nadat het communistisch regime Oost- en West-Berlijn scheidden door een metershoge muur. Die woorden had hij zelfs op een spiekbriefje geschreven in bijna fonetisch schrift: “Isj bin ein bear leener”. Tweeduizend jaar geleden waren de meest trotse woorden 'civis Romanus sum' (Ik ben een Romeins burger). Vandaag, in de wereld van vrijheid, is de meest trotse leuze 'Ich bin ein Berliner' ... “Alle vrije mensen, waar ze ook leven, zijn burgers van Berlijn, en dus ben ik, als vrij man, er trots op te kunnen zeggen Ich bin ein Berliner”, was de idee achter die uitspraak voor 150.000 toehoorders! Een beroemde imitatie is "Je suis Charly Hebdo"

 

Vermoord 

Tijdens een presidentieel bezoek aan Dallas, in Texas, op 22 november 1963 werd John F. Kennedy doodgeschoten toen hij met zijn vrouw en staf door de stad reed. De vermoedelijke schutter was Lee Harvey Oswald (1939-1963), die overigens zelf kort erna, op 24 november 1963, werd vermoord door nachtclubeigenaar Jack Ruby (1911-1967). Er werd uitgebreid onderzoek ingesteld naar de dader, medeplichtigen en de drijfveren achter het schietincident. Uit het officiële, maar omstreden onderzoeksrapport van de Commissie-Warren bleek dat Lee Harvey Oswald de dader is. Hij was werkzaam in een schoolboekenmagazijn in Texas en kreeg vanuit die werkplaats alle kans om Kennedy neer te schieten. Precieze motieven werden nooit bekend omdat Oswald, nog voor hij berecht en verhoord kon worden, zelf werd neergeschoten. Toen de overheid 2000 stukken over de moord vrijgaf, weigerde Trump eerst. De omstreden Amerikaanse president ging dan tóch in 2017, 53 jaar na datum, alle geheime documenten over de moord op John F. Kennedy in 1963 vrijgeven, behalve als het ging om informatie met namen en adressen van mensen die nog leefden. 

Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de beroemde Arlington National Cemetery, vlak bij het Pentagon. Zijn laatste rustplaats wordt dagelijks door vele Amerikanen en toeristen bezocht. 

 

John F. Kennedy en zijn vrouw.

Vlak voor de moord op 22 november 1963

Kennedy in Berlijn en zijn spiekbriefje in Amerikaans fonetisch schrift.

Zijn graf op Arlington.